De Verzorging  Kleuren en Gangen  Gastenboek
 Hoofdstellen en Teugels  Geboorte  Chatbox
 Hinnikende Moppen  Evolutie  Links
 Paardenrassen  De Haflinger  Startpagina
 Paardachtigen  het paard  paardensport
 Voeding  Optuigen  Het verkeersreglement

American Saddle Horse
American Standard Bred
AndalusiŽr
Anglo-Arabier
Anglo-NormandiŽr
Appaloosa
Arabier of Arabisch volbloed
Ardenner paard
Brabander of Belgisch trekpaard
Engels volbloed of volbloed
Fries paard
Hackney
Hannoveraan
Holsteiner
Lipizzaner
Masur
Morgan
K.W.P.N.
Oldenburger
Oost-Fries
Orlovdraver
Quarter Horse
Shire
Westfaler
Welsh
Trakehner

Paardenrassen

Paardenrassen,
de om hun nut of voor de sport gekweekte rassen van het paard.
De paardenrassen zijn niet altijd constant en zijn in de loop van
de eeuwen soms sterk veranderd , sommige zelfs in de loop van
enkele tientallen jaren.  Voorbeelden van vrijwel gelijk gebleven
rassen : Lipizzaner, AndalusiŽr   (Karthuizer) ,  Fries,  Arabier en
Engels volbloed. Zeer sterk veranderd zijn bv Oldenburger, Oost-
Fries en het Belgische en Nederlandse trekpaard.
1. Typen
Men  maakt  wel  onderscheid  op  grond  van hun afstamming in
oosterse rassen  (= warmbloedrassen)  en westerse rassen
(= koudbloedrassen).   Eerstgenoemde zouden dan tot de Arabi-
sche volbloedrassen behoren of gevormd zijn met behulp van veel
Arabisch bloed (gekruist met Arabieren) ofwel zij zouden nazaten
zijn van de tarpan   . De westerse rassen zouden afstammen van
Equus robustus of zijn nazaten van de Pinzgauer. Het is een aan-
vechtbare  indeling  omdat  enkele  zware trekpaardrassen (zoals
Boulonnais  en  Percheron , beide  in Frankrijk) ook oosters bloed
voeren. De indeling  warmbloedrassen  en koudbloedrassen hangt
ook  samen met een zeker verschil in temperament . Warmbloed-
rassen zijn   nl. in het algemeen temperamentvoller . Een andere
indeling is die volgens het gebruik:rijpaard-, tuigpaard-, renpaard-,
legerpaardrassen  e.d. Ook kent men de indeling naar lichaamsge-
wicht en spreekt dan van zware, middelzware en lichte paardenrassen.
2. Onder andere

  • De Ezel
  • De Zebra